Gropë betoni polimer

  • Gropë betoni polimer me sistem kullimi

    Gropë betoni polimer me sistem kullimi

    Gropat e betonit polimer janë puse që mbulohen me blloqe në intervale kur varrosen tubacionet nëntokësore ose me kthesa.Është i përshtatshëm për inspektimin dhe pastrimin normal të tubacionit.Pusi i grumbullimit të betonit të rrëshirës është një pjesë e rëndësishme e sistemit të kullimit.Ai jo vetëm që ndërmerr gërmimin e sistemit të kullimit, grumbullon mbetjet dhe mbron funksionimin normal të sistemit të kullimit, por mund të përdoret gjithashtu si një pus inspektimi për të luajtur një rol kyç në mirëmbajtjen e sistemit të kullimit.Pusi i përfunduar i grumbullimit të ujit ka karakteristikat e madhësisë së saktë, peshës së lehtë dhe forcës së lartë, gjë që shkurton shumë kohën e instalimit dhe është një pjesë thelbësore e sistemit të kullimit në ndërtimin e projektit.