Kanali i kullimit të bordurës së rrugës

  • Kanali i kullimit të kufirit të rrugës për kullimin e ujit të rrugës me makinë

    Kanali i kullimit të kufirit të rrugës për kullimin e ujit të rrugës me makinë

    Kanali kullues i bordurës është një bordurë me kanal kullues të instaluar në buzë të rrugës, ndaj quhet edhe bordurë kullimi.Kanali kullues i bordit mund të aplikohet në të gjitha trotuaret e forta që kanë nevojë për trajtim kullues, si parkingu, stacioni i autobusëve dhe zona me lëvizje të ngadaltë për automjetet.Niveli i ngarkesës së sistemit mund të arrijë D400.

    Lartësia kryesore e sistemit të kullimit të bordurës: 305 mm, 500 mm.